Privacy statement

Security Coaches B.V. is een organisatie gespecialiseerd in de bemiddeling van professionals, waaronder security, privacy en continuity in de breedste zin van het woord. Door de aard van deze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Iedereen heeft recht op privacy, om jouw recht op privacy te borgen gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Uiteraard houden wij ons aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Waarom verwerken wij je gegevens en welke gegevens zijn dat?

Contact

Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op onze website of telefonisch, verwerken wij van jou een aantal persoonsgegevens. Dit doen we omdat jij contact met ons opneemt of ons vraagt om contact met jou op te nemen. De gegevens zullen we dan ook voor dat doeleinde gebruiken. Persoonsgegevens die wij in dit kader van je kunnen verwerken zijn, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website vragen wij je om in het berichten vak een korte en bondige beschrijving te geven van de reden waarom je wilt dat wij contact met je opnemen. Vul hier geen bijzondere persoonsgegevens in.

Wanneer je bij ons aansluit als coach verwerken wij van jou een aantal gegevens. Dit doen we omdat jij aangeeft graag via bemiddelt wilt worden naar coaching opdrachten. De gegevens die we van je verwerken zijn in ieder geval je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, maar natuurlijk ook je C.V.

 

Dienstverlening

Wij houden ons als organisatie bezig met de bemiddeling van professionals, waaronder security, privacy en continuity in de breedste zin van het woord. In het kader van deze dienstverlening verwerken wij van jou, een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de (mogelijke) overeenkomst die jij met ons sluit. Persoonsgegevens die wij in dit kader van je kunnen verwerken zijn, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Wanneer jij contact met ons opneemt of een overeenkomst met ons aangaat, verstrekken we je persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.

Verwerken van je gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Wij verwerken je gegevens in principe niet in een land buiten de EER, tenzij er door ons adequate maatregelen zijn getroffen.

Wij beschermen je gegevens

Om je privacy te borgen hebben wij passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen. Bij het bepalen van de maatregelen kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek. Wij nemen deze maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je gegevens te voorkomen. Zo zijn je gegevens bijvoorbeeld uitsluitend toegankelijk voor personen voor wie het noodzakelijk is dat ze toegang tot deze gegevens hebben.

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk!

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wil je op zoek naar een specifieke bewaartermijn? Neem even contact met ons op, dan laten we het je weten.

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen maatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van je gegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk voor jou mogelijk ongunstige- of nadelige gevolgen heeft, dan laten we je dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.

Privacy rechten

Door middel van dit privacy statement informeren wij je voor welke doeleinden wij je gegevens gebruiken. Naast dit recht op informatie heb je nog andere rechten. Zo heb je, onder andere, recht op inzage in je persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar. Wil je een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder. We reageren in ieder geval binnen één maand op je verzoek.

Wijzigen in ons privacy statement

Dit privacy statement is vastgesteld op (01-06-2023). Wij kunnen het privacy statement wijzigen. We raden dan ook aan het privacy statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contact

Wil je gebruik maken van een van je rechten of heb je een andere vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier op de website, door een e-mail te sturen naar (info@securitycoches.nl).

We kunnen vragen of je je wilt identificeren, om er zeker van te zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Ben je niet tevreden met hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.