Diensten

Succesfactoren

Omdat de relatie tussen medewerker en coach een van de belangrijkste succesfactoren is, hechten wij veel waarde aan het matchingsproces. In een gratis (telefonisch of persoonlijk) matchingsgesprek nemen we de tijd om dieper in te gaan op de coachvraag en wensen ten aanzien van een coach. Daarna stellen we een coach voor die daarbij aansluit. Mocht in de praktijk toch blijken dat de persoonlijke klik met de coach ontbreekt, zullen we een nieuw voorstel doen.

Wij ondersteunen onze coaches met intervisie bijeenkomsten, inhoudelijke workshops en coach de coach sessies om de coaching vaardigheden te optimaliseren. De keuze voor één van onze coaches, is dus een keuze voor kwaliteit.

Coaching-vouchers

Je hebt keuze uit een coaching-voucher voor 10, 20 of 40 uur. Ook is het mogelijk om een organisatie-voucher met een aantal uren naar keuze af te nemen, wanneer er en grote behoefte is binnen een organisatie voor meerdere medewerkers.

Afhankelijk van het totaal aantal uren kan in overleg met de coach worden afgesproken wat de optimale werkwijze is. Op locatie, online, verdeeld over een kortere of langere periode. Alles wat helpt om te helpen.

Het passende aanvangsniveau (Foundation, Practitioner of Expert), wordt bepaald tijdens de intake. De begeleiding wordt op dit niveau afgestemd.

Het doel is om theoretische kennis, opgedaan in een cursus of door zelfstudie, te helpen vertalen naar de dagelijkse praktijk van de deelnemer. Hierdoor wordt deze in staat gesteld het in de toekomst zelfstandig en met hoogwaardige kwaliteit te doen.

Aan de deelnemer van dit traject wordt aan het einde advies op maat gegeven voor wat het beste bij de verdere ontwikkeling van de deelnemers en de organisatie past.

Kosten

Alle coaching diensten kunnen worden afgenomen via coaching-vouchers. Deze vouchers worden in één keer gefactureerd en zijn geldig tot een jaar na aanschaf. Zie verder onze voorwaarden.

Wij bieden standaard de volgende mogelijkheden:

Kennis, vaardigheden of mindset

Bij Kennis kun je denken aan:

  • Information Security: Omgang met frameworks als ISO 27001, NIST, BIO, Wetten als de AVG en de Wbni, en Richtlijnen (NIS2).
  • Privacy: AVG, aanpalende wet- en regelgeving, guidelines en richtlijnen, ISO 27701 en andere certificering, eisen vanuit de AP.
  • IT Security/Ethical Hacking/Secure Software: IT-Security kennis, Netwerksecurity, Crypto, PKI, SSL, IAM, Hacking, SQL Injection, OWASP top 10, Threat modeling etc.
  • BCM & Crisismanagement: De opzet en werking van een BCP, een BPIA, de werking tijdens crisissituaties, de aansluiting tussen incidentmanagement en crisismanagement processen.

Bij Vaardigheden gaat het bijvoorbeeld over analytisch denken, communicatievaardigheden, adviesvaardigheden en stakeholder management. Concreet geeft het antwoord op vragen als: Hoe breng je nou iets concreet in de praktijk? Hoe ga je om met weerstand? Hoe motiveer je je team? Hoe communiceer je naar de board en externe leveranciers?

Mindset gaat over denken in kansen of bedreigingen, houding en gedrag, nieuwsgierigheid, precisie, grondigheid, integriteit. Hoe houd je je zelf staande in waan van alle dag? Hoe blijf je zelf gemotiveerd? Je doet het niet alleen!

Vraag een offerte aan